DEVOLUCIONS


Podràs tornar una comanda o part de la mateixa de dues maneres:

 

1. A través del teu centre escolar. Per a què es tramiti la devolució, hauràs de lliurar en el  teu col·legi els llibres que vulguis tornar, aportant l'albarà de la comanda i aquest FORMULARI EMPLENAT. En ell, hauràs d'indicar el teu nom i cognoms, l'ISBN del llibre a retornar i el motiu de la devolució.

 Tingues en compte que sense el formulari i l'albarà de la comanda no es podrà acceptar devolucions.

 En el moment en què el col·legi ens envie la sol·licitud de devolució, rebràs el reintegrament de l'import corresponent, en el mateix mitjà en què vas realitzar la compra i en un termini màxim d'una setmana.

 2. Directament a través d'Edelvives, contactant amb nosaltres a través del correu electrònic: ventaonline@edelvives.es  posant com a assumpte del correu "Sol·licitud de devolució comanda núm XXXXX". En el correu hauràs d'indicar el motiu de la devolució i l'ISBN de l'article a retornar.

 En el moment en què rebem el correu, et comunicarem si escau la devolució perquè enviïs el material a la següent adreça:

 

GRUP EDELVIVES

CARRETERA DE MADRID KM. 315,7

50012 SARAGOSSA

TELÈFON 976 30 40 30

T'indicarem el nom de la persona que tramitarà aquesta devolució perquè puguis posar-te en contacte en cas de dubtes.

Aquesta opció es més lenta que l'anterior, tant en la tramitació de la devolució com en el reintegrament de l'import en cas que correspongui, pel que aconsellem la devolució en el centre escolar.

 

Devolucions de productes defectuosos 

Ens les casos en què considereu que en el moment del lliurament el producte no s’ajusta a allò que està estipulat en el contracte, haureu de posar-vos en contacte amb nosaltres de manera immediata mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça ventaonline@edelvives.es, facilitant les dades del producte i els danys que té.

El procés de devolució serà el mateix que l’indicat anteriorment.

Procedirem a examinar detingudament el producte retornat i us comunicarem per correu electrònic, en un termini no superior a 15 dies, si procedeix la devolució o la substitució (si s’escau) de la mercaderia. La devolució o substitució de l’article s’efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 15 dies següents a la data en la qual us enviem un correu electrònic confirmat que procedeix la devolució o substitució de l’article no conforme

Les quantitats pagades pels productes que siguin retornats a causa d’alguna tara o defecte, quan n’hi hagi realment, us seran reemborsades íntegrament, incloent-hi els costos en què haguéssiu incorregut per retornar-nos-el a nosaltres.